Tutto un respiro
il vento di Berat

L’angolo della poesia

E’ un gradito ritorno sulle pagine de «Il Ridotto» quello di Fabio Strinati, giovane poeta italiano dal linguaggio sognante e raffinato. Si cimenta nuovamente in altre lingue. Stavolta in albanese, dopo il catalano, nella traduzione di E. Sella. Le nuove, bellissime poesie, che presentiamo nella doppia versione italiano-albanese, sono dedicate a un personaggio importante della cultura albanese come Shpend Sollaku Noé (Lushnje, 1957), scrittore, poeta, giornalista traduttore e uomo politico, che vive in Italia come rifugiato politico dal 1992.Scrive per giornali e riviste di mezzo mondo, e le sue opere, da «I puledri azzurri» del 1987 a «Il confine della nebbia» del 2012, sono state tradotte in 17 lingue. Si batte da sempre contro le dittature per la tutela dei diritti umani.

TEK BUKA, TEK VAJI E TEK VERA
kushtim Shpend Sollaku Noé-së nga

NEL PANE, NELLOLIO E NEL VINO
A Shpend Sollaku Noé

1.
I gjithë një gllënkë fryme thëllimi i Beratit
qyteti i lashtë jeton brënda një zëri
që kumbon një jehonë pjellore
nga njëra degë në tjetrën, shfryn
në një kënd hijen e mekur, gulçon
një notë në Osumin dredhak
i gjithi një psherëtimë, një vorbullë ajri
ortekë pasqyrash, që marrin oksigjen
në një thjerëz.

*
Tutto un respiro il vento di Berat,
città antica che vive in una voce
che risuona un’eco fertile
tra un ramo e l’altro soffia
in un angolo l’ombra silente, sbuffa
una nota nell’Osum che serpeggia
tutto un sospiro un cerchio d’aria
moltitudine di specchi, ossigenati
nel riflesso.

2.

Si një tablo varur tek boshi,
tek buka, tek vaji, tek vera
një re e bardhë pezull
mbi Manastirin e Ardenicës
një zë i panjollë… tek fati një rit
valëvit një duhmë, përqeshje e zhveshur,
në një shkulmë ere një klithmë.

*
Sembra un quadro nel vuoto,
nel pane, nell’olio e nel vino
sospesa una bianca nuvola
sopra il Monastero di Ardenica
una voce candida… nel destino un rito
aleggia nel vento mimo spoglio
uno squarcio nel tempo aleatorio,
in una folata un grido.

3.

Mëzat e kaltër shkelmojnë qiellin
në mungesë resh të xhindosura,
klithma vrambullijnë prej një gjysmërruzulli
lëpirë nga jehona brengosjesh,
nga një gërvishje, harbimi
i përjetësisë shfryn prej një përflakjeje
kordha një shtrëngatë
në vjeshtë derdhet mbi tokën e shkrumbët
një gjethe e trishtuar këmbane e qielli.

*
I puledri azzurri scalciano nel cielo
in assenza di nuvole feroci,
grida stridono da un emisfero
lambito da echi di tristezza:
da un graffio, la furia
dell’eterno spira da una fiamma
la spada un temporale
in autunno cade sopra la terra arsa,
una foglia triste di campana e di cielo.

4.

Poeti është frut i një trungu të risjellë në jetë
prej një rrufeje, përdhosur dhe në zemër
ato mbresa në të kuqe, kur plagët
rrjedhin në venat e mbarsura
tek ndërmendjet, dergjen historitë
si nyje lëmshash nëpër gishtat e duarve.

*
Il poeta è frutto di un albero rimarginato,
da un lampo, vessato e nel cuore
quei ricordi nel rosso quando
scorrono le piaghe nelle vene pregne,
nei ricordi ristagnano le storie
come nodi, gomitoli tra le dita delle mani.

5.

Në një dhomë, vështrimi yt hijerëndë
gërryen një rudhë në faqen e murit
të ngjyer me diturinë tënde (agimesh e muzgjesh) në lulëzim,
beteja hijesh. Në një fletë të bardhë, pena e mençur
që s’gënjen, që as edhe shpërfill: mikpriten në kohëra
kthina brenda një libri përtej pambarimit,
Kufiri i mjegullës; një frazë, jo djegësia
në grykë, në varg e gjithë natyra, e katërçiptë,
në jetë ashtu si në tokë, bën të gëlojnë farërat.

*
In una stanza, il tuo volto serio e nel profondo
scava una ruga nel muro, parete dipinta…
del tuo sapere (crepuscolo o imbrunire) in fiore,
battaglie d’ombre. In un foglio bianco, l’inchiostro saggio
che non mente, né si trascura: albergano nel tempo
stanze dentro a un libro oltre un infinito
il confine della nebbia; una frase, non l’arsura
in gola nel verso tutta la natura integra,
nella vita come nella terra, germogliano i semi.

°Ha tradotto dall’italiano in albanese E. Salla
I shqipëroi prej italishtes E. Salla.

Berat, la città delle mille finestre (fonte:…

Tutto un respiro il vento di Berat